PROJEKTADATOK

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

ÉLET A TANTÁRGYAKBAN, TANTÁRGYAK AZ ÉLETBEN

Emberek, kultúrák, természet – múlt, jelen, jövő


TANODAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA EGER ÉS TÉRSÉGÉBEN


Kedvezményezett: Agria TISZK Nonprofit Kft.
A szerződött támogatás összege:
28 209 300 Ft
A támogatás mértéke:
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2018. december 31.
A projekt azonosító száma:
EFOP-3.3.1.-15-2015-00793

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

Az Élet a tantárgyakban, tantárgyak az életben tanodai program keretében létrehozott Életvezetési Tanoda az AGRIA TISZK Nonprofit Kft. által fenntartott olyan közösségi színtér, ami az együttműködésbe bevont köznevelési intézmények hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint az önmagukat romának valló tanulói számára a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartva komplex szolgáltatást kíván nyújtani. A Tanodába megvalósításába bevont köznevelési intézmények: a hevesi megyeszékhelyen működő Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, a KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola, a Wigner Jenő Műszaki Informatikai Középiskola és Kollégium és szintén a városban, a Katolikus Egyház fenntartásában működő Szent Imre Katolikus Általános Iskola.

A program célja a produktív kompetencia- és személyiségfejlesztő, készségfejlesztő, pályaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása hátrányos helyzetű tanulók részére a végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében.

A Tanoda a helyi közösség sajátosságaira, a bevont tanulók egyéni szükségleteire innovatív módszerekkel, kreatív megoldásokkal szeretne reagálni. Éppen ezért az úgynevezett STORYLINE módszert (melynek segítségével tanulási motivációjukat vesztett tanodai tanítványaink újra rátalálhatnak az ismeretszerzés és az önkifejezés örömére, valamint kialakításra kerülnek a mindennapi életben szükséges képességek, mint a kommunikáció, az együttműködés, a vélemény demokratikus kifejezése stb.) és a kooperatív technikákat is alkalmazó projektmódszert tekinti hitvallásának. A Tanodában tevékenykedő pedagógusok mindannyian a fenti módszereket előnyben részesítő szakemberek, velük, továbbá klinikai szakpszichológus és fejlesztőpedagógus, illetve szociális szakember (szociálpedagógus) közreműködésével valósul meg a kitűzött szakmai program. A program megvalósítása során számítunk a kortárs segítők együttműködésére, segítségére, bevonjuk az Eszterházy Károly Főiskola Szociálpedagógia Tanszékét, ahonnét a hallgatók szakmai gyakorlatot végezve segíthetik Tanodánk célkitűzéseinek megvalósulását. Együttműködési megállapodásunk van az előző ciklusban Füzes Tanoda néven működő Tanodával, ahonnét a legjobban teljesítő diákok, mint kortárs segítők vesznek részt a Tanoda mindennapjaiban.

A Tanoda küldetése, hogy a gyerekek olyan gyakorlati jártasságot, ismereteket, készségeket szerezzenek, amelyek megléte mellett hatékonyabb eligazodás várható az életpálya, és a munkaerőpiac bolygón, könnyebben tudjanak azonosulni a munkavállalói szereppel. Küldetésünknek tartjuk továbbá, hogy a tanoda diákjait felkészítsük az életre és megismertessünk velük - pályaorientációba burkolva - különféle szakterületeket, amelyek hozzásegítik őket a tudatos pályaválasztáshoz. Fontos, hogy produktív, társadalomba illeszkedő karriert válasszanak, képesek legyenek saját tudásuk megmutatására, valamint az önmenedzselésre. Fontos, hangsúlyos, hogy azokat a jártasságokat - készségeket- kompetenciákat fejlesszük, amelyekre a hagyományos nappali rendszerű iskolai képzésben nem nyílik lehetőség.

A tanodában 2 tanéven keresztül folyó fejlesztő munka hatékonyságát közösségfejlesztést célzó technikákkal, a hit erősítésével kívánjuk növelni. A közösséggel végzett munka mellett fontos prioritás az egyének képessé tétele (empowerment szemlélet) a jövőbeni felelősségteljes szemléletre az önálló életvezetéssel kapcsolatban.

Koncepciónk lényege, hogy megteremtsük a gyermekek számára mindazt, amire a jelenlegi köznevelési intézményekben nincs lehetőség, ugyanakkor elengedhetetlenül fontos a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai teljesítményének, továbbtanulási- és munkaerő-piaci kilátásainak, esélynövelésének érdekében. Az Életvezetési Tanoda legfőbb célkitűzései a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi felzárkóztatása a végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása és továbbtanulási lehetőségek javítása érdekében; továbbá a pályaorientációs támogatása végzettségi szintjük emelése és munkaerő-piaci elhelyezkedésük érdekében; valamint színvonalas, a társadalmi integrációt is elősegítő szabadidős és sport tevékenységekbe való bevonása képességeik, tehetségük kibontakoztatása, a jövőkép alkotás és pályaorientáció elősegítése érdekében.

A Tanoda legfőbb célkitűzéseinek elérése érdekében olyan szakembereket kíván a megvalósításba bevonni, akik a gyermekek szociokulturális hátterének ismeretében megfelelő érzelmi és lelki támogatást is tudnak nyújtani mind a programban részt vevő tanulóknak, mind a másodlagos célcsoport családtagoknak. A tanoda feladata összhangban van a köznevelési feladatokkal, a tanodánk nem kívánja kivonni a tanulókat az iskolai életből, az iskolai pedagógiai munkát nem váltja ki, de az iskola utáni időszakra kínál olyan lehetőséget a célcsoport számára, amellyel hozzájárulhat a diákok iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.

© 2017 AGRIA TISZK
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!